08-514 835 00
Acetronics AB

Acetronics AB

Vi utvecklar och levererar elektronik anpassad efter era behov.

Acetronics AB startades 1999 och har över 25 års erfarenhet av utveckling och produktion av elektroniska produkter och system. Normalt hjälper vi kunder som är i behov av resurs- eller kompetensförstärkning, alternativt saknar egna resurser för utveckling och framtagning av den elektronik som behövs exempelvis i ett produktutvecklingsprojekt. Primärt utvecklar vi kretskort, allt från mycket enkla, till avancerade HDI-kort (HighDensityInterconnect) och system. Vi kan också hjälpa till med en mängd funktioner och mekanismer kring utveckling och produktion av elektroniska produkter.
Kundanpassad elektronik
Acetronics
Acetronics AB                                                              08-51483500

Acetronics AB

Vi utvecklar och levererar

elektronik anpassad efter

era behov.

Acetronics AB startades 1999 och har över 25 års erfarenhet av utveckling och produktion av elektroniska produkter och system. Normalt hjälper vi kunder som är i behov av resurs- eller kompetensförstärkning, alternativt saknar egna resurser för utveckling och framtagning av den elektronik som behövs exempelvis i ett produktutvecklingsprojekt. Primärt utvecklar vi kretskort, allt från mycket enkla, till avancerade HDI-kort (HighDensityInterconnect) och system. Vi kan också hjälpa till med en mängd funktioner och mekanismer kring utveckling och produktion av elektroniska produkter.
Kundanpassad elektronik
Acetronics